Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dopravní omezení na silnici R7 v úseku Praha – Knovíz
Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na dopravní omezení na rychlostní silnici R7 v úseku Praha – Knovíz, které bude nainstalováno 15. září. Zhotovitelem opravy R7 Praha – Knovíz PS, I. a II. etapa je Společnost Knovíz PS – vedoucí sdružení SILNICE GROUP a.s. Cena opravy je 128 790 tis. Kč.

Dopravní omezení:

a) Uzavírku pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R7 v úseku km 3,915 – 7,470 ve dnech 15. 9. 2015 – 4. 10. 2015. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 3,892 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice s tím, že v km 7,5 bude umožněn přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice nájezd na sjezdovou větev MÚK Buštěhrad, a v km 11,725 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1).

b) Uzavírku pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R7 v úseku km 7,828 – 11,685 ve dnech 15. 9. 2015 – 22. 11. 2015. Po dobu uzavírky bude v km 7,805 umožněn přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice nájezd (z nájezdové větve MÚK Buštěhrad) do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 11,725 budou dopravní proudy převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1).

c) Uzavírku pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R7 v úseku km 3,915 – 5,715 ve dnech 5. 10. 2015 – 22. 11. 2015. Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 3,892 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice s tím, že v km 5,745 bude umožněn přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice nájezd na sjezdovou větev MÚK Středokluky, a v km 11,725 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1).

d) Uzavírku pravého jízdního pásu rychlostní silnice č. R7 v úseku km 6,035 – 7,470 ve dnech 5. 10. 2015 – 22. 11. 2015. Po dobu uzavírky bude v km 6,005 umožněn přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice nájezd (z nájezdové větve MÚK Středokluky) do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 11,725 budou dopravní proudy převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět do pravého jízdního pásu rychlostní silnice (režim dopravy 1+1).

e) Uzavírku sjezdové větve (na mimoúrovňové křižovatce Středokluky) v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R7 v km 5,0 ve dnech 15. 9. 2015 – 4. 10. 2015. Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Středokluky, Číčovice) nasměrovány na sjezdovou větev na MÚK Kněževes v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R7, dále po silnici III/2405 přes Kněževes do Středokluk.

f) Uzavírku nájezdové větve (na mimoúrovňové křižovatce Středokluky) v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R7 v km 5,0 ve dnech 15. 9. 2015 – 4. 10. 2015. Po dobu uzavírky budou dopravní proudy (směr Slaný) nasměrovány po silnicích III/0078, III/0077, III/2405 na nájezdovou větev MÚK Kněževes v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R7.

g) Uzavírku sjezdové větve (na mimoúrovňové křižovatce Bouchalka) v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R 7 v km 9,0 ve dnech 15. 9.2015 – 22. 11. 2015. Po dobu uzavírky bude objízdná trasa pro OA (do 3,5 t) a BUS bude vedena ze sjezdové větve MÚK Buštěhrad (pravá strana), dále po silnici I/61 do Buštěhradu a dále po silnici III/00719 na křižovatku s uzavřeným EXITEM 9 (pravá strana). Po dobu uzavírky ad g) objízdná trasa pro NA (nad 3,5 t) bude vedena ze sjezdové větve MÚK Buštěhrad (pravá strana), dále po silnici I/61 kolem Buštěhradu do Kladna a dále po silnici II/101 do Stehelčevse a po silnici III/10145 na křižovatku s uzavřeným EXITEM 9 (pravá strana).

h) Uzavírku nájezdové větve (na mimoúrovňové křižovatce Bouchalka) v pravém jízdním pásu rychlostní silnice č. R7 v km 9,0 ve dnech 15. 9. 2015 – 22. 11. 2015. Po dobu uzavírky bude objízdná trasa pro OA (do 3,5 t) a BUS bude vedena z křižovatky s uzavřeným EXITEM 9 (pravá strana) po silnici III/00719 do Buštěhradu, dále po silnici I/61 na nájezdovou větev

Po dobu uzavírky bude objízdná trasa pro NA (nad 3,5 t) bude vedena z křižovatky s uzavřeným EXITEM 9 (pravá strana) po silnici III/10145 do Stehelčevse a dále po silnici II/101 do Kladna a dále po silnici I/61 kolem Buštěhradu na nájezdovou větev MÚK Buštěhrad (pravá strana).

Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusové zastávka Buštěhrad, Bouchalka, křiž. (směr Praha).

Zdroj: RSD

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.