Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Projednával se návrh na využití vojenského prostoru v Boleticích .
Na jednání v úterý 31. ledna 2006 , které se týkalo využití části známého vojenského prostoru, se sešli hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a  náčelník generálního štábu Armády ČR Pavel Štefka. 

Návrh Jihočeského kraje obsahuje variantu zpřístupnění  části vojenského území v oblasti přiléhající obci Horní Planá. Vytipování obsahuje i využití vrcholu Špičák pro posílení turistického ruchu v uvedené části Šumavy. S myšlenkou otevření vojenského prostoru pro veřejnost přišel Jihočeský kraj již v roce 2003.  Díky cílenému jednání  a zájmu Jihočeského kraje se podařilo již v loňském roce zpřístupnit v okrajových částech boletického újezdu část tras pro pěší, běžeckou a cykloturistiku. V současné době je nutné pro využití dalších oblastí sjednotit představy Armády ČR, Jihočeského kraje a ochránců přírody.

Ve vojenském prostoru Boletice jsou převážně jehličnaté lesy a téměř 50 % plochy je vyčleněno jako chráněná krajinná oblast. Chráněné druhy rostlin : alpské kosatce, lilie zlatohlavá, prha chlumní.  Chráněné druhy ptactva a zvěře: ledňáček říční, tetřev hlušec, vydra říční, mlok evropský. Část vojenského prostoru je začleněna do evropského projektu NATURA 2000.

Další články z IZDoprava.cz

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.