Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi realizuje dlouhodobý projekt na rozvoj pražské cyklistické infrastruktury, v rámci kterého jsou na veřejných prostranstvích rozmísťovány stojany na kola. Zajištění a zabudování stojanů na kola není proces nijak obtížný. Městské části vytipují vhodné lokality a ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. města Prahy budou stojany zabudovány na určené místo. Následně zabudované stojany městská část přebere do své správy.
Stojany na kola jsou umisťovány do míst podle požadavků městské části. Vytipovaná místa ale musí splňovat určité podmínky – musí se se jednat o pozemek ve vlastnictví městské části popř. Magistrátu hl. m. Prahy a radnice také musí ověřit, zda se pod místem plánovaného umístění stojanů nenacházejí podzemní inženýrské sítě, k jejichž poškození by mohlo při instalaci stojanů dojít, či zda v místě nejsou v budoucnosti plánovány stavební úpravy.
 
Praha 3 vyzvala své občany k aktivitě výzvou, umístěnou na webových stránkách. Náměty na umístění cyklostojanů můžete posílat na e-mailovou adresu: rn@praha3.cz, nebo písemně na adresu: Radniční noviny Prahy 3, Lipanská 7, 130 00  Praha 3, s označením obálky „Cyklostojany.“

Uzávěrka ankety je 31. března 2012.

Sdílejte s námi...

Komentáře: